CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
4610 
46.13 
Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
4610 
46.14 
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
4610 
46.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
4610 
46.16 
Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
4610 
46.17 
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
4610 
46.18 
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
4610 
46.19 
Agenturhandel med bredt vareutvalg
4610 
46.2 
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
462 
46.21 
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
4620 
46.22 
Engroshandel med blomster og planter
4620 
46.23 
Engroshandel med levende dyr
4620 
46.24 
Engroshandel med huder, skinn og lær
4620 
46.3 
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler
463 
46.31 
Engroshandel med frukt og grønnsaker
4630 
46.32 
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
4630 
46.33 
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
4630 
46.34 
Engroshandel med drikkevarer
4630 
46.35 
Engroshandel med tobakksvarer
4630 
46.36 
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
4630 
46.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
4630 
46.38 
Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr og bløtdyr
4630 
46.39 
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
4630 
46.4 
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk
464 
46.41 
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
4641 
46.42 
Engroshandel med klær og skotøy
4641 
46.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
4649 
46.44 
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og rengjøringsmidler
4649 
46.45 
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
4649 
46.46 
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
4649 
46.47 
Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og belysningsutstyr
4649 
46.48 
Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer
4649 
46.49 
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers
4649 
46.5 
Engroshandel med IKT-utstyr
465 
46.51 
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
4651 
46.52 
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
4652 
46.6 
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr
466 
46.61 
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
4653 
46.62 
Engroshandel med maskinverktøy
4659 
46.63 
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
4659 

Page 14/25  
Top