CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Bygging av bruer og tunneler
4210 
42.2 
Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
422 
42.21 
Bygging av vann- og kloakkanlegg
4220 
42.22 
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
4220 
42.9 
Bygging av andre anlegg
429 
42.91 
Bygging av havne- og damanlegg
4290 
42.99 
Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
4290 
43 
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
43 
43.1 
Riving og grunnarbeid
431 
43.11 
Riving av bygninger og andre konstruksjoner
4311 
43.12 
Grunnarbeid
4312 
43.13 
Prøveboring
4312 
43.2 
Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid
432 
43.21 
Elektrisk installasjonsarbeid
4321 
43.22 
VVS-arbeid
4322 
43.29 
Annet installasjonsarbeid
4329 
43.3 
Ferdiggjøring av bygninger
433 
43.31 
Stukkatørarbeid og pussing
4330 
43.32 
Snekkerarbeid
4330 
43.33 
Gulvlegging og tapetsering
4330 
43.34 
Maler- og glassarbeid
4330 
43.39 
Annen ferdiggjøring av bygninger
4330 
43.9 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
439 
43.91 
Takarbeid
4390 
43.99 
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
4390 

VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER

45 
Handel med og reparasjon av motorvogner
45 
45.1 
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler
451 
45.11 
Handel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
4510 
45.19 
Handel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
4510 
45.2 
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
452 
45.20 
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
4520 
45.3 
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
453 
45.31 
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
4530 
45.32 
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
4530 
45.4 
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
454 
45.40 
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
4540 
46 
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
46 
46.1 
Agenturhandel
461 
46.11 
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
4610 

Page 13/25  
Top