CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Produksjon av motorsykler
3091 
30.92 
Produksjon av sykler og invalidevogner
3092 
30.99 
Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted
3099 
31 
Produksjon av møbler
31 
31.0 
Produksjon av møbler
310 
31.01 
Produksjon av kontor- og butikkmøbler
3100 
31.02 
Produksjon av kjøkkenmøbler
3100 
31.03 
Produksjon av madrasser
3100 
31.09 
Produksjon av møbler ellers
3100 
32 
Annen industriproduksjon
32 
32.1 
Produksjon av gull- og sølvvarer, bijouteri og lignende artikler
321 
32.11 
Preging av mynter og medaljer
3211 
32.12 
Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
3211 
32.13 
Produksjon av bijouteri og lignende artikler
3212 
32.2 
Produksjon av musikkinstrumenter
322 
32.20 
Produksjon av musikkinstrumenter
3220 
32.3 
Produksjon av sportsartikler
323 
32.30 
Produksjon av sportsartikler
3230 
32.4 
Produksjon av spill og leker
324 
32.40 
Produksjon av spill og leker
3240 
32.5 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
325 
32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
3250 
32.9 
Industriproduksjon ikke nevnt annet sted
329 
32.91 
Produksjon av koster og børster
3290 
32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
3290 
33 
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr
33 
33.1 
Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr
331 
33.11 
Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
3311 
33.12 
Reparasjon av maskiner
3312 
33.13 
Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
3313 
33.14 
Reparasjon av elektrisk utstyr
3314 
33.15 
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
3315 
33.16 
Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
3315 
33.17 
Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
3315 
33.19 
Reparasjon av annet utstyr
3319 
33.2 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
332 
33.20 
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
3320 

ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING

35 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
35 
35.1 
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
351 

Page 11/25  
Top