CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten
74 
74.1 
Gespecialiseerde designers
741 
74.10 
Gespecialiseerde designers
7410 
74.2 
Fotografen
742 
74.20 
Fotografen
7420 
74.3 
Vertalers en tolken
749 
74.30 
Vertalers en tolken
7490 
74.9 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
749 
74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
7490 
75 
Veterinaire diensten
75 
75.0 
Veterinaire diensten
750 
75.00 
Veterinaire diensten
7500 

ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

77 
Verhuur en lease
77 
77.1 
Verhuur en lease van auto's
771 
77.11 
Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's
7710 
77.12 
Verhuur en lease van vrachtauto's
7710 
77.2 
Verhuur en lease van consumentenartikelen
772 
77.21 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
7721 
77.22 
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
7722 
77.29 
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
7729 
77.3 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
773 
77.31 
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7730 
77.32 
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
7730 
77.33 
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7730 
77.34 
Verhuur en lease van schepen
7730 
77.35 
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
7730 
77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
7730 
77.4 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
774 
77.40 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
7740 
78 
Arbeidsbemiddeling en personeelswerk
78 
78.1 
Arbeidsbureaus
781 
78.10 
Arbeidsbureaus
7810 
78.2 
Uitzendbureaus
782 
78.20 
Uitzendbureaus
7820 
78.3 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
783 
78.30 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
7830 
79 
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
79 
79.1 
Reisbureaus en reisorganisatoren
791 
79.11 
Reisbureaus
7911 

Page 21/25  
Top