CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
4761 
47.63 
Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
4762 
47.64 
Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
4763 
47.65 
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
4764 
47.7 
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
477 
47.71 
Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
4771 
47.72 
Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels
4771 
47.73 
Apothekers in gespecialiseerde winkels
4772 
47.74 
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
4772 
47.75 
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
4772 
47.76 
Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voer voor huisdieren in gespecialiseerde winkels
4773 
47.77 
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
4773 
47.78 
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
4773 
47.79 
Detailhandel in tweedehandsgoederen in winkels
4774 
47.8 
Markt- en straathandel
478 
47.81 
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
4781 
47.82 
Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
4782 
47.89 
Markt- en straathandel in andere artikelen
4789 
47.9 
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
479 
47.91 
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
4791 
47.99 
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
4799 

VERVOER EN OPSLAG

49 
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
49 
49.1 
Interlokaal personenvervoer per spoor
491 
49.10 
Interlokaal personenvervoer per spoor
4911 
49.2 
Goederenvervoer per spoor
491 
49.20 
Goederenvervoer per spoor
4912 
49.3 
Overig personenvervoer te land
492 
49.31 
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
4921 
49.32 
Exploitatie van taxi's
4922 
49.39 
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
4922 
49.4 
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
492 
49.41 
Goederenvervoer over de weg
4923 
49.42 
Verhuisbedrijven
4923 
49.5 
Vervoer via pijpleidingen
493 
49.50 
Vervoer via pijpleidingen
4930 
50 
Vervoer over water
50 
50.1 
Zee- en kustvaart, personenvervoer
501 
50.10 
Zee- en kustvaart, personenvervoer
5011 
50.2 
Zee- en kustvaart, goederenvervoer
501 

Page 16/25  
Top