CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Bouw van bruggen en tunnels
422 
42.2 
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
4220 
42.21 
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
42.22 
Code: 42.22 
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
429 
42.9 
Bouw van andere civieltechnische werken
4290 
42.91 
Waterbouw
42.99 
Code: 42.99 
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
43 
43 
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 
43.1 
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
4311 
43.11 
Slopen
4312 
43.12 
Bouwrijp maken van terreinen
43.13 
Code: 43.13 
Proefboren en boren
432 
43.2 
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
4321 
43.21 
Elektrische installatie
4322 
43.22 
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
4329 
43.29 
Overige bouwinstallatie
433 
43.3 
Afwerking van gebouwen
4330 
43.31 
Stukadoorswerk
43.32 
Code: 43.32 
Schrijnwerk
43.33 
Code: 43.33 
Vloerafwerking en behangen
43.34 
Code: 43.34 
Schilderen en glaszetten
43.39 
Code: 43.39 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
439 
43.9 
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
4390 
43.91 
Dakwerkzaamheden
43.99 
Code: 43.99 
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.


GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN
45 
45 
Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen
451 
45.1 
Handel in auto's
4510 
45.11 
Handel in personenauto's en andere lichte auto's
45.19 
Code: 45.19 
Handel in andere auto's
452 
45.2 
Onderhoud en reparatie van auto's
4520 
45.20 
Onderhoud en reparatie van auto's
453 
45.3 
Handel in delen en toebehoren van auto's
4530 
45.31 
Groothandel in delen en toebehoren van auto's
45.32 
Code: 45.32 
Detailhandel in delen en toebehoren van auto's
454 
45.4 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540 
45.40 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
46 
46 
Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
461 
46.1 
Handelsbemiddeling
4610 
46.11 
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten

Page 13/25  
Top