CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3510 
35.11 
Productie van elektriciteit
35.12 
Code: 35.12 
Transmissie van elektriciteit
35.13 
Code: 35.13 
Distributie van elektriciteit
35.14 
Code: 35.14 
Handel in elektriciteit
352 
35.2 
Productie en distributie van gas
3520 
35.21 
Productie van gas
35.22 
Code: 35.22 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
35.23 
Code: 35.23 
Handel in gas via leidingen
353 
35.3 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530 
35.30 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht


DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING
36 
36 
Winning, behandeling en distributie van water
360 
36.0 
Winning, behandeling en distributie van water
3600 
36.00 
Winning, behandeling en distributie van water
37 
37 
Afvalwaterafvoer
370 
37.0 
Afvalwaterafvoer
3700 
37.00 
Afvalwaterafvoer
38 
38 
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
381 
38.1 
Inzameling van afval
3811 
38.11 
Inzameling van ongevaarlijk afval
3812 
38.12 
Inzameling van gevaarlijk afval
382 
38.2 
Verwerking en verwijdering van afval
3821 
38.21 
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
3822 
38.22 
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
383 
38.3 
Terugwinning
3830 
38.31 
Sloop van wrakken
38.32 
Code: 38.32 
Terugwinning van gesorteerd materiaal
39 
39 
Sanering en ander afvalbeheer
390 
39.0 
Sanering en ander afvalbeheer
3900 
39.00 
Sanering en ander afvalbeheer


BOUWNIJVERHEID
41 
41 
Bouw van gebouwen
410 
41.1 
Ontwikkeling van bouwprojecten
41.2 
Code: 41.2 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
4100 
41.10 
Ontwikkeling van bouwprojecten
41.20 
Code: 41.20 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
42 
42 
Weg- en waterbouw
421 
42.1 
Bouw van wegen en spoorwegen
4210 
42.11 
Bouw van autowegen en andere wegen
42.12 
Code: 42.12 
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

Page 12/25  
Top