CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
74 
74 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten
741 
74.1 
Gespecialiseerde designers
7410 
74.10 
Gespecialiseerde designers
742 
74.2 
Fotografen
7420 
74.20 
Fotografen
749 
74.3 
Vertalers en tolken
74.9 
Code: 74.9 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
7490 
74.30 
Vertalers en tolken
74.90 
Code: 74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
75 
75 
Veterinaire diensten
750 
75.0 
Veterinaire diensten
7500 
75.00 
Veterinaire diensten


ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
77 
77 
Verhuur en lease
771 
77.1 
Verhuur en lease van auto's
7710 
77.11 
Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's
77.12 
Code: 77.12 
Verhuur en lease van vrachtauto's
772 
77.2 
Verhuur en lease van consumentenartikelen
7721 
77.21 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
7722 
77.22 
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
7729 
77.29 
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
773 
77.3 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7730 
77.31 
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
77.32 
Code: 77.32 
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
77.33 
Code: 77.33 
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
77.34 
Code: 77.34 
Verhuur en lease van schepen
77.35 
Code: 77.35 
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
77.39 
Code: 77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
774 
77.4 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
7740 
77.40 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
78 
78 
Arbeidsbemiddeling en personeelswerk
781 
78.1 
Arbeidsbureaus
7810 
78.10 
Arbeidsbureaus
782 
78.2 
Uitzendbureaus
7820 
78.20 
Uitzendbureaus
783 
78.3 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
7830 
78.30 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
79 
79 
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
791 
79.1 
Reisbureaus en reisorganisatoren
7911 
79.11 
Reisbureaus

Page 21/25  
Top