CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Vermogensbeheer
6630 

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

68 
Exploitatie van en handel in onroerend goed
68 
68.1 
Handel in eigen onroerend goed
681 
68.10 
Handel in eigen onroerend goed
6810 
68.2 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
681 
68.20 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6810 
68.3 
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
682 
68.31 
Bemiddeling in onroerend goed
6820 
68.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6820 

VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN

69 
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
69 
69.1 
Rechtskundige dienstverlening
691 
69.10 
Rechtskundige dienstverlening
6910 
69.2 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
692 
69.20 
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
6920 
70 
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
70 
70.1 
Activiteiten van hoofdkantoren
701 
70.10 
Activiteiten van hoofdkantoren
7010 
70.2 
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
702 
70.21 
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
7020 
70.22 
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
7020 
71 
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
71 
71.1 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
711 
71.11 
Architecten
7110 
71.12 
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
7110 
71.2 
Technische testen en toetsen
712 
71.20 
Technische testen en toetsen
7120 
72 
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
72 
72.1 
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
721 
72.11 
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
7210 
72.19 
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
7210 
72.2 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
722 
72.20 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7220 
73 
Reclamewezen en marktonderzoek
73 
73.1 
Reclamewezen
731 
73.11 
Reclamebureaus
7310 
73.12 
Mediarepresentatie
7310 
73.2 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
732 
73.20 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
7320 

Page 20/25  
Top