CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Beheer van computerfaciliteiten
6202 
62.09 
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
6209 
63 
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
63 
63.1 
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
631 
63.11 
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
6311 
63.12 
Webportalen
6312 
63.9 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
639 
63.91 
Persagentschappen
6391 
63.99 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
6399 

FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN

64 
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
64 
64.1 
Geldscheppende financiële instellingen
641 
64.11 
Centrale banken
6411 
64.19 
Overige geldscheppende financiële instellingen
6419 
64.2 
Holdings
642 
64.20 
Holdings
6420 
64.3 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
643 
64.30 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
6430 
64.9 
Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
649 
64.91 
Financiële lease
6491 
64.92 
Overige kredietverstrekking
6492 
64.99 
Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
6499 
65 
Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
65 
65.1 
Verzekeringen
651 
65.11 
Levensverzekeringen
6511 
65.12 
Schadeverzekeringen
6512 
65.2 
Herverzekering
652 
65.20 
Herverzekering
6520 
65.3 
Pensioenfondsen
653 
65.30 
Pensioenfondsen
6530 
66 
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
66 
66.1 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
661 
66.11 
Beheer van financiële markten
6611 
66.12 
Effecten- en goederenhandel
6612 
66.19 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen
6619 
66.2 
Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
662 
66.21 
Risicoanalisten en schadetaxateurs
6621 
66.22 
Verzekeringsagenten en -makelaars
6622 
66.29 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6629 
66.3 
Vermogensbeheer
663 

Page 19/25  
Top