CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4610 
46.13 
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4610 
46.14 
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
4610 
46.15 
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
4610 
46.16 
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
4610 
46.17 
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
4610 
46.18 
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
4610 
46.19 
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
4610 
46.2 
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
462 
46.21 
Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en diervoeders
4620 
46.22 
Groothandel in bloemen en planten
4620 
46.23 
Groothandel in levende dieren
4620 
46.24 
Groothandel in huiden, vellen en leer
4620 
46.3 
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
463 
46.31 
Groothandel in groenten en fruit
4630 
46.32 
Groothandel in vlees en vleesproducten
4630 
46.33 
Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
4630 
46.34 
Groothandel in dranken
4630 
46.35 
Groothandel in tabaksproducten
4630 
46.36 
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
4630 
46.37 
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
4630 
46.38 
Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren
4630 
46.39 
Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
4630 
46.4 
Groothandel in consumentenartikelen
464 
46.41 
Groothandel in textiel
4641 
46.42 
Groothandel in kleding en schoeisel
4641 
46.43 
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
4649 
46.44 
Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
4649 
46.45 
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
4649 
46.46 
Groothandel in farmaceutische producten
4649 
46.47 
Groothandel in meubelen, vloerbedekking en verlichtingsbenodigdheden
4649 
46.48 
Groothandel in uurwerken en sieraden
4649 
46.49 
Groothandel in andere consumentenartikelen
4649 
46.5 
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
465 
46.51 
Groothandel in computers, randapparatuur en software
4651 
46.52 
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
4652 
46.6 
Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
466 
46.61 
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
4653 
46.62 
Groothandel in gereedschapswerktuigen
4659 
46.63 
Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
4659 

Page 14/25  
Top