CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

01 
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
01 
01.1 
Teelt van eenjarige gewassen
011 
01.11 
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
0111 
01.12 
Teelt van rijst
0112 
01.13 
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
0113 
01.14 
Teelt van suikerriet
0114 
01.15 
Teelt van tabak
0115 
01.16 
Teelt van vezelgewassen
0116 
01.19 
Teelt van andere eenjarige gewassen
0119 
01.2 
Teelt van meerjarige gewassen
012 
01.21 
Teelt van druiven
0121 
01.22 
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
0122 
01.23 
Teelt van citrusvruchten
0123 
01.24 
Teelt van pit- en steenvruchten
0124 
01.25 
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
0125 
01.26 
Teelt van oliehoudende vruchten
0126 
01.27 
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0127 
01.28 
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
0128 
01.29 
Teelt van andere meerjarige gewassen
0129 
01.3 
Plantenvermeerdering
013 
01.30 
Plantenvermeerdering
0130 
01.4 
Veeteelt
014 
01.41 
Fokken van melkvee
0141 
01.42 
Fokken van andere runderen en buffels
0141 
01.43 
Fokken van paarden en andere paardachtigen
0142 
01.44 
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
0143 
01.45 
Fokken van schapen en geiten
0144 
01.46 
Fokken van varkens
0145 
01.47 
Fokken van pluimvee
0146 
01.49 
Fokken van andere dieren
0149 
01.5 
Gemengd bedrijf
015 
01.50 
Gemengd bedrijf
0150 
01.6 
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
016 
01.61 
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
0161 
01.62 
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
0162 
01.63 
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0163 
01.64 
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
0164 
01.7 
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
017 
01.70 
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170 

Page 1/25  
Top