CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
2610 
26.12 
Vervaardiging van elektronische printplaten
2610 
26.2 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
262 
26.20 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
2620 
26.3 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
263 
26.30 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
2630 
26.4 
Vervaardiging van consumentenelektronica
264 
26.40 
Vervaardiging van consumentenelektronica
2640 
26.5 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken
265 
26.51 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
2651 
26.52 
Vervaardiging van uurwerken
2652 
26.6 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
266 
26.60 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
2660 
26.7 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
267 
26.70 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
2670 
26.8 
Vervaardiging van magnetische en optische media
268 
26.80 
Vervaardiging van magnetische en optische media
2680 
27 
Vervaardiging van elektrische apparatuur
27 
27.1 
Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
271 
27.11 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
2710 
27.12 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
2710 
27.2 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
272 
27.20 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2720 
27.3 
Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
273 
27.31 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
2731 
27.32 
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
2732 
27.33 
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
2733 
27.4 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
274 
27.40 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
2740 
27.5 
Vervaardiging van huishoudapparaten
275 
27.51 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2750 
27.52 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
2750 
27.9 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
279 
27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
2790 
28 
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
28 
28.1 
Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
281 
28.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
2811 
28.12 
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
2812 
28.13 
Vervaardiging van andere pompen en compressoren
2813 
28.14 
Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
2813 

Page 9/25  
Top