CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen
242 
24.41 
Productie van edelmetalen
2420 
24.42 
Productie van aluminium
2420 
24.43 
Productie van lood, zink en tin
2420 
24.44 
Productie van koper
2420 
24.45 
Productie van andere non-ferrometalen
2420 
24.46 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
2420 
24.5 
Gieten van metalen
243 
24.51 
Gieten van ijzer
2431 
24.52 
Gieten van staal
2431 
24.53 
Gieten van lichte metalen
2432 
24.54 
Gieten van andere non-ferrometalen
2432 
25 
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
25 
25.1 
Vervaardiging van metalen constructiewerken
251 
25.11 
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2511 
25.12 
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
2511 
25.2 
Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
251 
25.21 
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2512 
25.29 
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
2512 
25.3 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
251 
25.30 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
2513 
25.4 
Vervaardiging van wapens en munitie
252 
25.40 
Vervaardiging van wapens en munitie
2520 
25.5 
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
259 
25.50 
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2591 
25.6 
Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
259 
25.61 
Oppervlaktebehandeling van metalen
2592 
25.62 
Verspanend bewerken van metalen
2592 
25.7 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
259 
25.71 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
2593 
25.72 
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2593 
25.73 
Vervaardiging van gereedschap
2593 
25.9 
Vervaardiging van andere producten van metaal
259 
25.91 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
2599 
25.92 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2599 
25.93 
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
2599 
25.94 
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2599 
25.99 
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
2599 
26 
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten
26 
26.1 
Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
261 

Page 8/25  
Top