CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Vormen en bewerken van vlakglas
2310 
23.13 
Vervaardiging van holglas
2310 
23.14 
Vervaardiging van glasvezels
2310 
23.19 
Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
2310 
23.2 
Vervaardiging van vuurvaste producten
239 
23.20 
Vervaardiging van vuurvaste producten
2391 
23.3 
Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei
239 
23.31 
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2392 
23.32 
Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei
2392 
23.4 
Vervaardiging van andere keramische producten
239 
23.41 
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2393 
23.42 
Vervaardiging van sanitair aardewerk
2393 
23.43 
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
2393 
23.44 
Vervaardiging van ander technisch aardewerk
2393 
23.49 
Vervaardiging van andere keramische producten
2393 
23.5 
Vervaardiging van cement, kalk en gips
239 
23.51 
Vervaardiging van cement
2394 
23.52 
Vervaardiging van kalk en gips
2394 
23.6 
Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
239 
23.61 
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2395 
23.62 
Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2395 
23.63 
Vervaardiging van stortklare beton
2395 
23.64 
Vervaardiging van mortel
2395 
23.65 
Vervaardiging van producten van vezelcement
2395 
23.69 
Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
2395 
23.7 
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
239 
23.70 
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
2396 
23.9 
Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.
239 
23.91 
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2399 
23.99 
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
2399 
24 
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
24 
24.1 
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
241 
24.10 
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2410 
24.2 
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
241 
24.20 
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
2410 
24.3 
Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal
241 
24.31 
Koudtrekken van staven
2410 
24.32 
Koudwalsen van bandstaal
2410 
24.33 
Koudvervormen of koudfelsen
2410 
24.34 
Koudtrekken van draad
2410 

Page 7/25  
Top