CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Vakverenigingen
9420 
94.9 
Overige verenigingen
949 
94.91 
Religieuze organisaties
9491 
94.92 
Politieke organisaties
9492 
94.99 
Overige verenigingen, n.e.g.
9499 
95 
Reparatie van computers en consumentenartikelen
95 
95.1 
Reparatie van computers en communicatieapparatuur
951 
95.11 
Reparatie van computers en randapparatuur
9511 
95.12 
Reparatie van communicatieapparatuur
9512 
95.2 
Reparatie van consumentenartikelen
952 
95.21 
Reparatie van consumentenelektronica
9521 
95.22 
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
9522 
95.23 
Reparatie van schoeisel en lederwaren
9523 
95.24 
Reparatie van meubelen en stoffering
9524 
95.25 
Reparatie van uurwerken en sieraden
9529 
95.29 
Reparatie van andere consumentenartikelen
9529 
96 
Overige persoonlijke diensten
96 
96.0 
Overige persoonlijke diensten
960 
96.01 
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
9601 
96.02 
Haar- en schoonheidsverzorging
9602 
96.03 
Begrafeniswezen
9603 
96.04 
Sauna's, solaria, baden enz.
9609 
96.09 
Overige persoonlijke diensten, n.e.g.
9609 

HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK

97 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
97 
97.0 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
970 
97.00 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
9700 
98 
Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
98 
98.1 
Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
981 
98.10 
Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
9810 
98.2 
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
982 
98.20 
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
9820 

EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

99 
Extraterritoriale organisaties en lichamen
99 
99.0 
Extraterritoriale organisaties en lichamen
990 
99.00 
Extraterritoriale organisaties en lichamen
9900 

Page 25/25  
Top