CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8730 
87.9 
Overige tehuizen
879 
87.90 
Overige tehuizen
8790 
88 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
88 
88.1 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
881 
88.10 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8810 
88.9 
Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
889 
88.91 
Kinderdagverblijven
8890 
88.99 
Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g.
8890 

KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE

90 
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
90 
90.0 
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
900 
90.01 
Uitvoerende kunsten
9000 
90.02 
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
9000 
90.03 
Scheppende kunsten
9000 
90.04 
Exploitatie van zalen
9000 
91 
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
91 
91.0 
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
910 
91.01 
Bibliotheken en archieven
9101 
91.02 
Musea
9102 
91.03 
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
9102 
91.04 
Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
9103 
92 
Loterijen en kansspelen
92 
92.0 
Loterijen en kansspelen
920 
92.00 
Loterijen en kansspelen
9200 
93 
Sport, ontspanning en recreatie
93 
93.1 
Sport
931 
93.11 
Exploitatie van sportaccommodaties
9311 
93.12 
Sportclubs
9312 
93.13 
Fitnesscentra
9311 
93.19 
Overige sport
9319 
93.2 
Ontspanning en recreatie
932 
93.21 
Pret- en themaparken
9321 
93.29 
Overige ontspanning en recreatie
9329 

OVERIGE DIENSTEN

94 
Verenigingen
94 
94.1 
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
941 
94.11 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9411 
94.12 
Beroepsorganisaties
9412 
94.2 
Vakverenigingen
942 

Page 24/25  
Top