CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Justitie
8423 
84.24 
Openbare orde en veiligheid
8423 
84.25 
Brandweer
8423 
84.3 
Verplichte sociale verzekeringen
843 
84.30 
Verplichte sociale verzekeringen
8430 

ONDERWIJS

85 
Onderwijs
85 
85.1 
Kleuteronderwijs
851 
85.10 
Kleuteronderwijs
8510 
85.2 
Basisonderwijs
851 
85.20 
Basisonderwijs
8510 
85.3 
Voortgezet onderwijs
852 
85.31 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs
8521 
85.32 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
8522 
85.4 
Hoger onderwijs
853 
85.41 
Post-secundair niet-tertiair onderwijs
8530 
85.42 
Tertiair onderwijs
8530 
85.5 
Overig onderwijs
854 
85.51 
Sport- en recreatieonderwijs
8541 
85.52 
Cultureel onderwijs
8542 
85.53 
Autorijscholen
8549 
85.59 
Overig onderwijs, n.e.g.
8549 
85.6 
Onderwijsondersteunende activiteiten
855 
85.60 
Onderwijsondersteunende activiteiten
8550 

MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

86 
Menselijke gezondheidszorg
86 
86.1 
Ziekenhuizen
861 
86.10 
Ziekenhuizen
8610 
86.2 
Praktijken van artsen en tandartsen
862 
86.21 
Huisartspraktijken
8620 
86.22 
Praktijken van specialisten
8620 
86.23 
Tandartspraktijken
8620 
86.9 
Overige menselijke gezondheidszorg
869 
86.90 
Overige menselijke gezondheidszorg
8690 
87 
Tehuizen
87 
87.1 
Verpleegtehuizen
871 
87.10 
Verpleegtehuizen
8710 
87.2 
Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers
872 
87.20 
Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers
8720 
87.3 
Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
873 

Page 23/25  
Top