CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Bosbouw en de exploitatie van bossen
02 
02.1 
Bosbouw
021 
02.10 
Bosbouw
0210 
02.2 
Exploitatie van bossen
022 
02.20 
Exploitatie van bossen
0220 
02.3 
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
023 
02.30 
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
0230 
02.4 
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
024 
02.40 
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240 
03 
Visserij en aquacultuur
03 
03.1 
Visserij
031 
03.11 
Zeevisserij
0311 
03.12 
Binnenvisserij
0312 
03.2 
Aquacultuur
032 
03.21 
Mariene aquacultuur
0321 
03.22 
Aquacultuur in zoet water
0322 

WINNING VAN DELFSTOFFEN

05 
Winning van steenkool en bruinkool
05 
05.1 
Winning van steenkool
051 
05.10 
Winning van steenkool
0510 
05.2 
Winning van bruinkool
052 
05.20 
Winning van bruinkool
0520 
06 
Winning van aardolie en aardgas
06 
06.1 
Winning van aardolie
061 
06.10 
Winning van aardolie
0610 
06.2 
Winning van aardgas
062 
06.20 
Winning van aardgas
0620 
07 
Winning van metaalertsen
07 
07.1 
Winning van ijzererts
071 
07.10 
Winning van ijzererts
0710 
07.2 
Winning van non-ferrometaalertsen
072 
07.21 
Winning van uranium- en thoriumerts
0721 
07.29 
Winning van andere non-ferrometaalertsen
0729 
08 
Overige winning van delfstoffen
08 
08.1 
Winning van steen, zand en klei
081 
08.11 
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
0810 
08.12 
Winning van grind, zand, klei en kaolien
0810 
08.9 
Winning van delfstoffen, n.e.g.
089 
08.91 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
0891 
08.92 
Winning van turf
0892 

Page 2/25  
Top