CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Bouw van bruggen en tunnels
4210 
42.2 
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
422 
42.21 
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
4220 
42.22 
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
4220 
42.9 
Bouw van andere civieltechnische werken
429 
42.91 
Waterbouw
4290 
42.99 
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
4290 
43 
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
43 
43.1 
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
431 
43.11 
Slopen
4311 
43.12 
Bouwrijp maken van terreinen
4312 
43.13 
Proefboren en boren
4312 
43.2 
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
432 
43.21 
Elektrische installatie
4321 
43.22 
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
4322 
43.29 
Overige bouwinstallatie
4329 
43.3 
Afwerking van gebouwen
433 
43.31 
Stukadoorswerk
4330 
43.32 
Schrijnwerk
4330 
43.33 
Vloerafwerking en behangen
4330 
43.34 
Schilderen en glaszetten
4330 
43.39 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4330 
43.9 
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
439 
43.91 
Dakwerkzaamheden
4390 
43.99 
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
4390 

GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN

45 
Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen
45 
45.1 
Handel in auto's
451 
45.11 
Handel in personenauto's en andere lichte auto's
4510 
45.19 
Handel in andere auto's
4510 
45.2 
Onderhoud en reparatie van auto's
452 
45.20 
Onderhoud en reparatie van auto's
4520 
45.3 
Handel in delen en toebehoren van auto's
453 
45.31 
Groothandel in delen en toebehoren van auto's
4530 
45.32 
Detailhandel in delen en toebehoren van auto's
4530 
45.4 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
454 
45.40 
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540 
46 
Groothandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
46 
46.1 
Handelsbemiddeling
461 
46.11 
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
4610 

Page 13/25  
Top