CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Productie van elektriciteit
3510 
35.12 
Transmissie van elektriciteit
3510 
35.13 
Distributie van elektriciteit
3510 
35.14 
Handel in elektriciteit
3510 
35.2 
Productie en distributie van gas
352 
35.21 
Productie van gas
3520 
35.22 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
3520 
35.23 
Handel in gas via leidingen
3520 
35.3 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
353 
35.30 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530 

DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING

36 
Winning, behandeling en distributie van water
36 
36.0 
Winning, behandeling en distributie van water
360 
36.00 
Winning, behandeling en distributie van water
3600 
37 
Afvalwaterafvoer
37 
37.0 
Afvalwaterafvoer
370 
37.00 
Afvalwaterafvoer
3700 
38 
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
38 
38.1 
Inzameling van afval
381 
38.11 
Inzameling van ongevaarlijk afval
3811 
38.12 
Inzameling van gevaarlijk afval
3812 
38.2 
Verwerking en verwijdering van afval
382 
38.21 
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
3821 
38.22 
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
3822 
38.3 
Terugwinning
383 
38.31 
Sloop van wrakken
3830 
38.32 
Terugwinning van gesorteerd materiaal
3830 
39 
Sanering en ander afvalbeheer
39 
39.0 
Sanering en ander afvalbeheer
390 
39.00 
Sanering en ander afvalbeheer
3900 

BOUWNIJVERHEID

41 
Bouw van gebouwen
41 
41.1 
Ontwikkeling van bouwprojecten
410 
41.10 
Ontwikkeling van bouwprojecten
4100 
41.2 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
410 
41.20 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
4100 
42 
Weg- en waterbouw
42 
42.1 
Bouw van wegen en spoorwegen
421 
42.11 
Bouw van autowegen en andere wegen
4210 
42.12 
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
4210 

Page 12/25  
Top