CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
2814 
28.2 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
281 
28.21 
Vervaardiging van ovens en branders
2815 
28.22 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2816 
28.23 
Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
2817 
28.24 
Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
2818 
28.25 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
2819 
28.29 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
2819 
28.3 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
282 
28.30 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
2821 
28.4 
Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen
282 
28.41 
Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
2822 
28.49 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
2822 
28.9 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
282 
28.91 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2823 
28.92 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
2824 
28.93 
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
2825 
28.94 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
2826 
28.95 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
2829 
28.96 
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
2829 
28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
2829 
29 
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
29 
29.1 
Vervaardiging van auto's
291 
29.10 
Vervaardiging van auto's
2910 
29.2 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
292 
29.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
2920 
29.3 
Vervaardiging van delen en toebehoren voor auto's
293 
29.31 
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's
2930 
29.32 
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's
2930 
30 
Vervaardiging van andere transportmiddelen
30 
30.1 
Scheepsbouw
301 
30.11 
Bouw van schepen en drijvend materieel
3011 
30.12 
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
3012 
30.2 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
302 
30.20 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
3020 
30.3 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
303 
30.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
3030 
30.4 
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
304 
30.40 
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
3040 
30.9 
Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.
309 

Page 10/25  
Top