CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Bejgħ bl-imnut ta' gazzetti u kartolerija minn ħwienet speċjalizzati
4761 
47.63 
Bejgħ bl-imnut ta' reġistrazzjonijiet ta' mużika u vidjo minn ħwienet speċjalizzati
4762 
47.64 
Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir għall-isport minn ħwienet speċjalizzati
4763 
47.65 
Bejgħ bl-imnut ta' logħob u ġugarelli minn ħwienet speċjalizzati
4764 
47.7 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti oħra minn ħwienet speċjalizzati
477 
47.71 
Bejgħ bl-imnut ta' ħwejjeġ minn ħwienet speċjalizzati
4771 
47.72 
Bejgħ bl-imnut ta' xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda minn ħwienet speċjalizzati
4771 
47.73 
Spiżjar fi ħwienet speċjalizzati
4772 
47.74 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti mediċi u ortopediċi minn ħwienet speċjalizzati
4772 
47.75 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti kożmetiċi u tat-twaletta minn ħwienet speċjalizzati
4772 
47.76 
Bejgħ bl-imnut ta' fjuri, pjanti, żrieragħ, fertilizzanti, annimali domestiċi u ikel għall-annimali domestiċi minn ħwienet speċjalizzati
4773 
47.77 
Bejgħ bl-imnut ta' arloġġi ta' l-idejn u ġojjellerija minn ħwienet speċjalizzati
4773 
47.78 
Bejgħ ieħor bl-imnut ta' oġġetti ġodda minn ħwienet speċjalizzati
4773 
47.79 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti wżati minn ħwienet
4774 
47.8 
Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq
478 
47.81 
Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq, ta' ikel, xorb u prodotti tat-tabakk
4781 
47.82 
Bejgħ bl-imnut permezz ta' swieq, ta' tessuti, ħwejjeġ u xedd tas-saqajn
4782 
47.89 
Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq, ta' oġġetti oħra
4789 
47.9 
Bejgħ bl-imnut mhux minn tilari jew swieq
479 
47.91 
Bejgħ bl-imnut permezz ta' postijiet għall-ordnijiet bil-posta jew permezz ta' l-Internet
4791 
47.99 
Bejgħ ieħor bl-imnut mhux minn ħwienet, tilari jew swieq
4799 

TRASPORT U ĦAŻNA

49 
Trasport bl-art u transport permezz ta' sistemi ta' katusi
49 
49.1 
Trasport ta' passiġġieri bil-ferrovija, interurban
491 
49.10 
Trasport ta' passiġġieri bil-ferrovija, interurban
4911 
49.2 
Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija
491 
49.20 
Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija
4912 
49.3 
Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art
492 
49.31 
Trasport tal-passiġġieri bl-art f'żona urbana usuburbana
4921 
49.32 
Operazzjoni ta' taksis
4922 
49.39 
Trasport ieħor tal-passiġġieri bl-art n.e.c.
4922 
49.4 
Trasport tal-merkanzija bit-triq u servizzi tal-ġarr
492 
49.41 
Trasport ta'merkanzija bit-triq
4923 
49.42 
Servizzi ta' ġarr
4923 
49.5 
Trasport permezz ta' sistema ta' katusi
493 
49.50 
Transport permezz ta' sistema ta' katusi
4930 
50 
Trasport bl-ilma
50 
50.1 
Trasport ta' passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta
501 
50.10 
Trasport ta' passiġġieri fuq il-baħar u mal-kosta
5011 
50.2 
Trasport ta' merkanzija fuq il-baħar u mal-kosta
501 

Page 16/25  
Top