CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
108 
10.9 
Manifattura ta' għalf għall-annimali lest
1080 
10.91 
Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest
10.92 
Code: 10.92 
Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi
11 
11 
Manifattura ta' xarbiet
110 
11.0 
Manifattura ta' xarbiet
1101 
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
1102 
11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
11.03 
Code: 11.03 
Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott
11.04 
Code: 11.04 
Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati
1103 
11.05 
Manifattura ta' birra
11.06 
Code: 11.06 
Manifattura ta' malt
1104 
11.07 
Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken
12 
12 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
120 
12.0 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
1200 
12.00 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
13 
13 
Manifattura ta' tessuti
131 
13.1 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
13.2 
Code: 13.2 
Insiġ ta' tessuti
13.3 
Code: 13.3 
Irfinar ta' tessuti
1311 
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
1312 
13.20 
Insiġ ta' tessuti
1313 
13.30 
Irfinar ta' tessuti
139 
13.9 
Manifattura ta' tessuti oħra
1391 
13.91 
Manifattura ta' drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)
1392 
13.92 
Manifattura ta' oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies
1393 
13.93 
Manifattura ta' twapet u twapet żgħar (rugs)
1394 
13.94 
Manifattura ta' ċwiemi, ħbula, spag u xbieki
1399 
13.95 
Manifattura ta' oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies
13.96 
Code: 13.96 
Manifattura ta' tessuti tekniċi u industrijali
13.99 
Code: 13.99 
Manifattura ta' tessuti oħra n.e.c.
14 
14 
Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu
141 
14.1 
Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu, għajr lbies tal-fer
1410 
14.11 
Manifattura ta' ħwejjeġ tal-ġilda
14.12 
Code: 14.12 
Manifattura ta' ħwejjeġ tax-xogħol
14.13 
Code: 14.13 
Manifattura ta' ħwejjeġ oħra ta' fuq
14.14 
Code: 14.14 
Manifattura ta' ħwejjeġ ta' taħt
14.19 
Code: 14.19 
Manifattura ta' ħwejjeġ oħra li jintlibsu u aċċessorji
142 
14.2 
Manifattura ta' oġġetti tal-fer
1420 
14.20 
Manifattura ta' oġġetti tal-fer
143 
14.3 
Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

Page 4/25  
Top