CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Kostruzzjoni ta' pontijiet u mini
422 
42.2 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika
4220 
42.21 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' fluwidi
42.22 
Code: 42.22 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' elettriku u telekomunikazzjoni
429 
42.9 
Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili
4290 
42.91 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma
42.99 
Code: 42.99 
Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili n.e.c.
43 
43 
Attivitajiet ta' kostruzzjoni speċjalizzati
431 
43.1 
Twaqqigħ u tħejjija tas-sit
4311 
43.11 
Twaqqigħ
4312 
43.12 
Tħejjija tas-sit
43.13 
Code: 43.13 
Titqib u taħfir bi prova
432 
43.2 
Elettriku, plaming u attivitajiet oħra ta' installazzjoni tal-kostruzzjoni
4321 
43.21 
Installazzjoni ta' elettriku
4322 
43.22 
Installazzjoni ta' plaming, tisħin u installazzjoni ta' arja kkondizzjonata
4329 
43.29 
Installazzjoni oħra tal-kostruzzjoni
433 
43.3 
Tlestija u rfinar tal-bini
4330 
43.31 
Tikħil
43.32 
Code: 43.32 
Installazzjoni ta' xogħol ta' l-injam
43.33 
Code: 43.33 
Kisi ta' art u ta' ħitan
43.34 
Code: 43.34 
Żebgħa u tqegħid ta' ħġieġ
43.39 
Code: 43.39 
Tlestija u rfinar oħra tal-bini
439 
43.9 
Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni
4390 
43.91 
Attivitajiet ta' tisqif
43.99 
Code: 43.99 
Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni n.e.c.


NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI
45 
45 
Negozju bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
451 
45.1 
Bejgħ ta' vetturi bil-mutur
4510 
45.11 
Bejgħ ta' karozzi u vetturi żgħar bil-mutur
45.19 
Code: 45.19 
Bejgħ ta' vetturi oħra bil-mutur
452 
45.2 
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
4520 
45.20 
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
453 
45.3 
Bejgħ ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
4530 
45.31 
Negozju bl-ingrossa ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
45.32 
Code: 45.32 
Negozju bl-imnut ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
454 
45.4 
Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' parts u aċċessorji tal-muturi u oħrajn relatati
4540 
45.40 
Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' muturi u ta' parts relatati u aċċessorji
46 
46 
Negozju bl-ingrossa, għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi
461 
46.1 
Bejgħ bl-ingrossa fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt
4610 
46.11 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' materja prima agrikola, annimali ħajja, materja prima tat-tessuti u oġġetti imħejjija għall-aħħar stadju tal-manifattura

Page 13/25  
Top