CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
6202 
62.03 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' faċilitajiet tal-kompjuter
6209 
62.09 
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi tal-kompjuter
63 
63 
Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' l-informatika
631 
63.1 
Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati; ripożitorji tranżnazzjonali
6311 
63.11 
Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati
6312 
63.12 
Ripożitorji tranżnazzjonali
639 
63.9 
Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika
6391 
63.91 
Attivitajiet ta' l-aġenziji ta' l-aħbarijiet
6399 
63.99 
Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika n.e.c.


ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA' ASSIGURAZZJONI
64 
64 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
641 
64.1 
Intermedjazzjoni monetarja
6411 
64.11 
Banek ċentrali
6419 
64.19 
Intermedjazzjoni monetarja oħra
642 
64.2 
Attivitajiet ta' soċjetajiet holding
6420 
64.20 
Attivitajiet ta' soċjetajiet holding
643 
64.3 
Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili
6430 
64.30 
Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili
649 
64.9 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
6491 
64.91 
Leasing finanzjarju
6492 
64.92 
Għotjiet oħra ta' flus
6499 
64.99 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.
65 
65 
Assigurazzjoni, riassigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni, barra sigurtà soċjali obbligatorja
651 
65.1 
Assigurazzjoni
6511 
65.11 
Assigurazzjoni fuq il-ħajja
6512 
65.12 
Assigurazzjoni oħra
652 
65.2 
Riassigurazzjoni
6520 
65.20 
Riassigurazzjoni
653 
65.3 
Flus mogħtija għal pensjoni
6530 
65.30 
Flus mogħtija għal pensjoni
66 
66 
Attivitajiet awżiljarji għal attivitajiet ta' servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni
661 
66.1 
Attivitajiet awżiljarji għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
6611 
66.11 
Amministrazzjoni ta' swieq finanzjarji
6612 
66.12 
Senserija ta' kuntratti ta' titoli u komoditajiet
6619 
66.19 
Attivitajiet awżiljarji oħra għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
662 
66.2 
Attivitajiet awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
6621 
66.21 
Valutazzjoni ta' riskji u ħsara
6622 
66.22 
Attivitajiet ta' aġenti ta' l-assigurazzjoni u brokers
6629 
66.29 
Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
663 
66.3 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' fondi

Page 19/25  
Top