CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD
01 
01 
Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati
011 
01.1 
Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni
0111 
01.11 
Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija
0112 
01.12 
Tkabbir ta' ross
0113 
01.13 
Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi
0114 
01.14 
Tkabbir ta' kannamieli
0115 
01.15 
Tkabbir ta' tabakk
0116 
01.16 
Tkabbir ta' għelejjel fibrużi
0119 
01.19 
Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni
012 
01.2 
Tkabbir ta' għelejjel perenni
0121 
01.21 
Tkabbir ta' għeneb
0122 
01.22 
Tkabbir ta' frott tropikali u subtropikali
0123 
01.23 
Tkabbir ta' frott taċ-ċitru
0124 
01.24 
Tkabbir ta' frott pomaċi u frott bl-għadma
0125 
01.25 
Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż
0126 
01.26 
Tkabbir ta' frott żejtni
0127 
01.27 
Tkabbir ta' għelejjel li minnhom isiru xarbiet
0128 
01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
0129 
01.29 
Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra
013 
01.3 
Propagazzjoni ta' pjanti
0130 
01.30 
Propagazzjoni ta' pjanti
014 
01.4 
Produzzjoni ta' annimali
0141 
01.41 
Trobbija ta' frat tal-ħalib
01.42 
Code: 01.42 
Trobbija ta' frat oħra u bufli
0142 
01.43 
Trobbija ta' żwiemel u ekwini oħra
0143 
01.44 
Trobbija ta' iġmla u kamelidi oħra
0144 
01.45 
Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż
0145 
01.46 
Trobbija ta' majjali/annimali ta' l-istess speċi
0146 
01.47 
Trobbija ta' tjur
0149 
01.49 
Trobbija ta' annimali oħra
015 
01.5 
Biedja mħallta
0150 
01.50 
Biedja mħallta
016 
01.6 
Attivitajiet ta' sostenn għall-agrikoltura u attivitajiet ta' wara l-ħsad
0161 
01.61 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' għelejjel
0162 
01.62 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' annimali
0163 
01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
0164 
01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
017 
01.7 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati
0170 
01.70 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati

Page 1/25  
Top