CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Manifattura ta' maljerija maħduma bil-labar u bil-ganċ
1430 
14.39 
Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ
1430 
15 
Manifattura ta' prodotti tal-ġilda u prodotti relatati
15 
15.1 
Kunzatura u rfinar ta' ġilda; manifattura ta' bagalji, ħendbegs, oġġetti tas-sarraġ u xedd; irfinar u żbigħ ta' fer
151 
15.11 
Kunzatura u rfinar ta' ġilda; kunzatura u rfinar ta' fer
1511 
15.12 
Manifattura ta' bagalji, hendbegs u oġġetti bħal dawn, oġġetti tas-sarraġ u xedd
1512 
15.2 
Manifattura ta' xedd tas-saqajn
152 
15.20 
Manifattura ta' xedd tas-saqajn
1520 
16 
Manifattura ta' injam u ta' prodotti ta' l-injam u tas-sufra, għajr għamara; manifattura ta' oġġetti tat-tiben u materjal għall-immaljar
16 
16.1 
Serrar u nċanar ta' njam
161 
16.10 
Serrar u nċanar ta' njam
1610 
16.2 
Manifattura ta' prodotti ta' l-injam, sufra, tiben u materjal għall-immaljar
162 
16.21 
Manifattura ta'folji tal-veneer u pannelli ta' l-injam
1621 
16.22 
Manifattura ta' art tal-parké mmuntata
1622 
16.23 
Manifattura ta' xogħol ta' injam ieħor tal-bennejja
1622 
16.24 
Manifattura ta' kontenituri magħmula mill-injam
1623 
16.29 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' njam; manifattura ta' oġġetti ta' sufra, tiben u materjal għall-immaljar
1629 
17 
Manifattura ta' karta u ta' prodotti tal-karta
17 
17.1 
Manifattura ta' polpa, karta u kartun
170 
17.11 
Manifattura ta' polpa
1701 
17.12 
Manifattura ta' karta u kartun
1701 
17.2 
Manifattura ta' oġġetti tal-karti u kartun
170 
17.21 
Manifattura ta' karta u kartun immewġa u ta' kontenituri magħmula mill-karti u l-kartun
1702 
17.22 
Manifattura ta' oġġetti tad-dar u tal-kamra tal-banju u ta' ħtiġiet tat-twaletta
1709 
17.23 
Manifattura ta' kartolerija tal-karti
1709 
17.24 
Manifattura ta' karta tal-ħajt
1709 
17.29 
Manifattura ta' oġġetti oħra tal-karti u l-kartun
1709 
18 
Stampar u riproduzzjoni ta' midja rreġistrata
18 
18.1 
Attivitajiet ta' stampar u ta' servizz relatati ma' l-istampar
181 
18.11 
Stampar ta' gazzetti
1811 
18.12 
Stampar ieħor
1811 
18.13 
Servizzi bi tħejjija għall-istampar u bi tħejjija għall-midja
1812 
18.14 
Illegar u servizzi relatati
1812 
18.2 
Riproduzzjoni ta' midja rreġistrata
182 
18.20 
Rieproduzzjoni ta' midja rreġistrata
1820 
19 
Manifattura ta' kokk u prodotti taż-żejt irraffinat
19 
19.1 
Manifattura ta' prodotti tal-forn tal-kokk
191 
19.10 
Manifattura ta' prodotti tal-forn tal-kokk
1910 
19.2 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
192 
19.20 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
1920 

Page 5/25  
Top