CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Manifattura ta' għalf għall-annimali lest
108 
10.91 
Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest
1080 
10.92 
Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi
1080 
11 
Manifattura ta' xarbiet
11 
11.0 
Manifattura ta' xarbiet
110 
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
1101 
11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
1102 
11.03 
Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott
1102 
11.04 
Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati
1102 
11.05 
Manifattura ta' birra
1103 
11.06 
Manifattura ta' malt
1103 
11.07 
Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken
1104 
12 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
12 
12.0 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
120 
12.00 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
1200 
13 
Manifattura ta' tessuti
13 
13.1 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
131 
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
1311 
13.2 
Insiġ ta' tessuti
131 
13.20 
Insiġ ta' tessuti
1312 
13.3 
Irfinar ta' tessuti
131 
13.30 
Irfinar ta' tessuti
1313 
13.9 
Manifattura ta' tessuti oħra
139 
13.91 
Manifattura ta' drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)
1391 
13.92 
Manifattura ta' oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies
1392 
13.93 
Manifattura ta' twapet u twapet żgħar (rugs)
1393 
13.94 
Manifattura ta' ċwiemi, ħbula, spag u xbieki
1394 
13.95 
Manifattura ta' oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies
1399 
13.96 
Manifattura ta' tessuti tekniċi u industrijali
1399 
13.99 
Manifattura ta' tessuti oħra n.e.c.
1399 
14 
Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu
14 
14.1 
Manifattura ta' ħwejjeġ li jintlibsu, għajr lbies tal-fer
141 
14.11 
Manifattura ta' ħwejjeġ tal-ġilda
1410 
14.12 
Manifattura ta' ħwejjeġ tax-xogħol
1410 
14.13 
Manifattura ta' ħwejjeġ oħra ta' fuq
1410 
14.14 
Manifattura ta' ħwejjeġ ta' taħt
1410 
14.19 
Manifattura ta' ħwejjeġ oħra li jintlibsu u aċċessorji
1410 
14.2 
Manifattura ta' oġġetti tal-fer
142 
14.20 
Manifattura ta' oġġetti tal-fer
1420 
14.3 
Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ
143 

Page 4/25  
Top