CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Estrazzjoni ta' melħ
0893 
08.99 
Minjieri u barrieri oħra n.e.c.
0899 
09 
Attiivitajiet ta' sostenn għall-minjieri
09 
09.1 
Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni taż-żejt u l-gass naturali
091 
09.10 
Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni għaż-żejt u l-gass naturali
0910 
09.9 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
099 
09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
0990 

MANIFATTURA

10 
Manifattura ta' prodotti ta' l-ikel
10 
10.1 
Ipproċessar u priservar ta' laħam u produzzjoni ta' prodotti tal-laħam
101 
10.11 
Ipproċessar u priservar ta' laħam
1010 
10.12 
Ipproċessar u priservar ta' laħam tat-tjur
1010 
10.13 
Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur
1010 
10.2 
Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski
102 
10.20 
Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski
1020 
10.3 
Ipproċessar u priservar ta' frott u ħxejjex
103 
10.31 
Ipproċessar u priservar ta' patata
1030 
10.32 
Manifattura ta' meraq tal-frott u tal-ħxejjex
1030 
10.39 
Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex
1030 
10.4 
Manifattura ta' żjut u xaħmijiet veġetali u mill-annimali
104 
10.41 
Manifattura ta' żjut u xaħmijiet
1040 
10.42 
Manifattura ta' marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu
1040 
10.5 
Manifattura ta' prodotti tal-ħalib
105 
10.51 
Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon
1050 
10.52 
Manifattura ta' ġelat
1050 
10.6 
Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ, lamti u prodotti oħra tal-lamtu
106 
10.61 
Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ
1061 
10.62 
Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu
1062 
10.7 
Manifattura ta' prodotti tal-furnara u magħmula bid-dqiq
107 
10.71 
Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti friski
1071 
10.72 
Manifattura ta' biskuttelli u gallettini; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti ppriservati
1071 
10.73 
Manifattura ta' mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta' l-għaġina
1074 
10.8 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel
107 
10.81 
Manifattura ta' zokkor
1072 
10.82 
Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor
1073 
10.83 
Ipproċessar ta' te u kafè
1079 
10.84 
Manifattura ta' kondimenti u ħwawar
1079 
10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
1075 
10.86 
Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku
1079 
10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
1079 

Page 3/25  
Top