CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
02 
02.1 
Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija
021 
02.10 
Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija
0210 
02.2 
Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
022 
02.20 
Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
0220 
02.3 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
023 
02.30 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
0230 
02.4 
Servizzi ta' sostenn għall-forestrija
024 
02.40 
Servizzi ta' sostenn għall-forestrija
0240 
03 
Sajd u akwakultura
03 
03.1 
Sajd
031 
03.11 
Sajd fil-baħar
0311 
03.12 
Sajd fl-ilma ħelu
0312 
03.2 
Akwakultura
032 
03.21 
Akwakultura tal-baħar
0321 
03.22 
Akwakultura ta' l-ilma ħelu
0322 

MINJERI U BARRIERI

05 
Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri
05 
05.1 
Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri
051 
05.10 
Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri
0510 
05.2 
Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri
052 
05.20 
Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri
0520 
06 
Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat u gass naturali
06 
06.1 
Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat
061 
06.10 
Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat
0610 
06.2 
Estrazzjoni ta' gass naturali
062 
06.20 
Estrazzjoni ta' gass naturali
0620 
07 
Qtugħ ta' metall mill-minjieri
07 
07.1 
Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri
071 
07.10 
Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri
0710 
07.2 
Qtugħ ta' metall mhux ferruż mill-minjieri
072 
07.21 
Qtugħ ta' uranju u torju mill-minjieri
0721 
07.29 
Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri
0729 
08 
Minjieri u barrieri oħra
08 
08.1 
Qtugħ ta' ġebel, ramel u tafal mill-barrieri
081 
08.11 
Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
0810 
08.12 
Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
0810 
08.9 
Minjieri u barrieri n.e.c.
089 
08.91 
Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri
0891 
08.92 
Estrazzjoni ta' pit
0892 

Page 2/25  
Top