CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.12 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' fjuwil, minerali, metalli u kimiċi industrijali
4610 
46.13 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' injam u materjal għall-bini
4610 
46.14 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' makkinarju, tagħmir industrijali, vapuri u inġenji ta' l-ajru
4610 
46.15 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' għamara, oġġetti għad-dar u ferramenta
4610 
46.16 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' tessuti, ħwejjeġ, xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda
4610 
46.17 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' ikel, xorb u tabakk
4610 
46.18 
Aġenti li jispeċjalizzaw fil-bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra
4610 
46.19 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' varjetà ta' oġġetti
4610 
46.2 
Bejgħ bl-ingrossa ta' materja prima agrikola u annimali ħajja
462 
46.21 
Bejgħ bl-ingrossa ta' qmugħ, tabakk mhux maħdum, żrieragħ u għalf ta' l-annimali
4620 
46.22 
Bejgħ bl-ingrossa ta' fjuri u pjanti
4620 
46.23 
Bejgħ bl-ingrossa ta' annimali ħajja
4620 
46.24 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ġlud
4620 
46.3 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel, xorb u tabakk
463 
46.31 
Bejgħ bl-ingrossa ta' frott u ħxejjex
4630 
46.32 
Bejgħ bl-ingrossa ta' laħam u prodotti tal-laħam
4630 
46.33 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tal-ħalib, bajd u żjut u xaħmijiet ta' l-ikel
4630 
46.34 
Bejgħ bl-ingrossa ta' xorb
4630 
46.35 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tat-tabakk
4630 
46.36 
Bejgħ bl-ingrossa ta' zokkor u ċikkulata u dolċerija
4630 
46.37 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kafè, te, kawkaw u ħwawar
4630 
46.38 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel ieħor, inkluż ħut, krustaċji u molluski
4630 
46.39 
Bejgħ bl-ingrossa mhux speċjalizzat ta' ikel, xorb u tabakk
4630 
46.4 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti għad-dar
464 
46.41 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tessuti
4641 
46.42 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ħwejjeġ u xedd tas-saqajn
4641 
46.43 
Bejgħ bl-ingrossa ta' apparat domestiku ta' l-elettriku
4649 
46.44 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kina u oġġetti tal-ħġieġ u materjal għat-tindif
4649 
46.45 
Bejgħ bl-ingrossa ta' fwieħa u kożmetiċi
4649 
46.46 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti farmaċewtiċi
4649 
46.47 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara, twapet u tagħmir għad-dawl
4649 
46.48 
Bejgħ bl-ingrossa ta' arloġġi ta' l-idejn u ġojjelli
4649 
46.49 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti oħra għad-dar
4649 
46.5 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni
465 
46.51 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kompjuters, tagħmir periferali tal-kompjuter u softwer
4651 
46.52 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir u parts ta' l-elettronika u t-telekomunikazzjoni
4652 
46.6 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju, tagħmir u provvisti oħra
466 
46.61 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju, tagħmir u provvisti agrikoli
4653 
46.62 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għodod mekkanizzati
4659 
46.63 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju tal-minjieri, tal-kostruzzjoni u ta' l-inġineriji ċivili
4659 

Page 14/25  
Top