CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

01 
Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati
01 
01.1 
Tkabbir ta' għelejjel mhux perenni
011 
01.11 
Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija
0111 
01.12 
Tkabbir ta' ross
0112 
01.13 
Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi
0113 
01.14 
Tkabbir ta' kannamieli
0114 
01.15 
Tkabbir ta' tabakk
0115 
01.16 
Tkabbir ta' għelejjel fibrużi
0116 
01.19 
Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni
0119 
01.2 
Tkabbir ta' għelejjel perenni
012 
01.21 
Tkabbir ta' għeneb
0121 
01.22 
Tkabbir ta' frott tropikali u subtropikali
0122 
01.23 
Tkabbir ta' frott taċ-ċitru
0123 
01.24 
Tkabbir ta' frott pomaċi u frott bl-għadma
0124 
01.25 
Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż
0125 
01.26 
Tkabbir ta' frott żejtni
0126 
01.27 
Tkabbir ta' għelejjel li minnhom isiru xarbiet
0127 
01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
0128 
01.29 
Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra
0129 
01.3 
Propagazzjoni ta' pjanti
013 
01.30 
Propagazzjoni ta' pjanti
0130 
01.4 
Produzzjoni ta' annimali
014 
01.41 
Trobbija ta' frat tal-ħalib
0141 
01.42 
Trobbija ta' frat oħra u bufli
0141 
01.43 
Trobbija ta' żwiemel u ekwini oħra
0142 
01.44 
Trobbija ta' iġmla u kamelidi oħra
0143 
01.45 
Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż
0144 
01.46 
Trobbija ta' majjali/annimali ta' l-istess speċi
0145 
01.47 
Trobbija ta' tjur
0146 
01.49 
Trobbija ta' annimali oħra
0149 
01.5 
Biedja mħallta
015 
01.50 
Biedja mħallta
0150 
01.6 
Attivitajiet ta' sostenn għall-agrikoltura u attivitajiet ta' wara l-ħsad
016 
01.61 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' għelejjel
0161 
01.62 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' annimali
0162 
01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
0163 
01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
0164 
01.7 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati
017 
01.70 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati
0170 

Page 1/25  
Top