CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Attivitajiet tal-ġustizzja u ġudizzjarji
8423 
84.24 
Attivitajiet ta' ordni pubblika u ta' sigurtà
8423 
84.25 
Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' tifi tan-nar
8423 
84.3 
Attivitajiet ta' sigurtà soċjali obbligatorji
843 
84.30 
Attivitajiet ta' sigurtà soċjali obbligatorji
8430 

EDUKAZZJONI

85 
Edukazzjoni
85 
85.1 
Edukazzjoni ta' qabel il-primarja
851 
85.10 
Edukazzjoni ta' qabel il-primarja
8510 
85.2 
Edukazzjoni primarja
851 
85.20 
Edukazzjoni primarja
8510 
85.3 
Edukazzjoni sekondarja
852 
85.31 
Edukazzjoni sekondarja ġenerali
8521 
85.32 
Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali
8522 
85.4 
Edukazzjoni għolja
853 
85.41 
Edukazzjoni post-sekondarja, mhux terzjarja
8530 
85.42 
Edukazzjoni terzjarja
8530 
85.5 
Edukazzjoni oħra
854 
85.51 
Edukazzjoni sportiva u ta' rikreazzjoni
8541 
85.52 
Edukazzjoni kulturali
8542 
85.53 
Attivitajiet ta' skejjel tas-sewqan
8549 
85.59 
Edukazzjoni oħra n.e.c.
8549 
85.6 
Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni
855 
85.60 
Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni
8550 

ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI

86 
Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana
86 
86.1 
Attivitajiet ta' sptarijiet
861 
86.10 
Attivitajiet ta' sptarijiet
8610 
86.2 
Attivitajiet ta' prattika medika u dentali
862 
86.21 
Attivitajiet ta' prattika medika ġenerali
8620 
86.22 
Attivitajiet ta' prattika medika speċjalizzata
8620 
86.23 
Attivitajiet ta' prattika dentali
8620 
86.9 
Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana
869 
86.90 
Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana
8690 
87 
Attivitajiet ta' kura residenzjali
87 
87.1 
Attivitajiet ta' kura residenzjali minn infermiera
871 
87.10 
Attivitajiet ta' kura residenzjali minn infermiera
8710 
87.2 
Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi
872 
87.20 
Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi
8720 
87.3 
Attivitajiet ta' kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità
873 

Page 23/25  
Top