CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Kostruzzjoni ta' pontijiet u mini
4210 
42.2 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika
422 
42.21 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' fluwidi
4220 
42.22 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' elettriku u telekomunikazzjoni
4220 
42.9 
Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili
429 
42.91 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma
4290 
42.99 
Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili n.e.c.
4290 
43 
Attivitajiet ta' kostruzzjoni speċjalizzati
43 
43.1 
Twaqqigħ u tħejjija tas-sit
431 
43.11 
Twaqqigħ
4311 
43.12 
Tħejjija tas-sit
4312 
43.13 
Titqib u taħfir bi prova
4312 
43.2 
Elettriku, plaming u attivitajiet oħra ta' installazzjoni tal-kostruzzjoni
432 
43.21 
Installazzjoni ta' elettriku
4321 
43.22 
Installazzjoni ta' plaming, tisħin u installazzjoni ta' arja kkondizzjonata
4322 
43.29 
Installazzjoni oħra tal-kostruzzjoni
4329 
43.3 
Tlestija u rfinar tal-bini
433 
43.31 
Tikħil
4330 
43.32 
Installazzjoni ta' xogħol ta' l-injam
4330 
43.33 
Kisi ta' art u ta' ħitan
4330 
43.34 
Żebgħa u tqegħid ta' ħġieġ
4330 
43.39 
Tlestija u rfinar oħra tal-bini
4330 
43.9 
Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni
439 
43.91 
Attivitajiet ta' tisqif
4390 
43.99 
Attivitajiet oħra speċjalizzati tal-kostruzzjoni n.e.c.
4390 

NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI

45 
Negozju bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
45 
45.1 
Bejgħ ta' vetturi bil-mutur
451 
45.11 
Bejgħ ta' karozzi u vetturi żgħar bil-mutur
4510 
45.19 
Bejgħ ta' vetturi oħra bil-mutur
4510 
45.2 
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
452 
45.20 
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
4520 
45.3 
Bejgħ ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
453 
45.31 
Negozju bl-ingrossa ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
4530 
45.32 
Negozju bl-imnut ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
4530 
45.4 
Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' parts u aċċessorji tal-muturi u oħrajn relatati
454 
45.40 
Bejgħ, manutenzjoni u tiswija ta' muturi u ta' parts relatati u aċċessorji
4540 
46 
Negozju bl-ingrossa, għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi
46 
46.1 
Bejgħ bl-ingrossa fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt
461 
46.11 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' materja prima agrikola, annimali ħajja, materja prima tat-tessuti u oġġetti imħejjija għall-aħħar stadju tal-manifattura
4610 

Page 13/25  
Top