CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Produzzjoni ta' elettriku
3510 
35.12 
Trażmissjoni ta' elettriku
3510 
35.13 
Tqassim ta' elettriku
3510 
35.14 
Negozju ta' elettriku
3510 
35.2 
Manifattura ta' gass; tqassim ta' fjuwil fi stat ta' gass permezz ta' mejns
352 
35.21 
Manifattura ta' gass
3520 
35.22 
Tqassim ta' fjuwil fi stat ta' gass permezz ta' mejns
3520 
35.23 
Negozju ta' gass permezz ta' mejns
3520 
35.3 
Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata
353 
35.30 
Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata
3530 

PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI

36 
Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma
36 
36.0 
Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma
360 
36.00 
Ġbir, trattament u provvista ta' l-ilma
3600 
37 
Sistema ta' drenaġġi
37 
37.0 
Sistema ta' drenaġġi
370 
37.00 
Sistema ta' drenaġġi
3700 
38 
Attivitajiet ta' ġbir u trattament ta' skart u disponiment minnu; irkupru ta' materjal
38 
38.1 
Ġbir ta' skart
381 
38.11 
Ġbir ta' skart mhux perikoluż
3811 
38.12 
Ġbir ta' skart perikoluż
3812 
38.2 
Trattament ta' skart u disponiment minnu
382 
38.21 
Trattament ta' skart mhux perikoluż u disponiment minnu
3821 
38.22 
Trattament ta' skart perikoluż u disponiment minnu
3822 
38.3 
Irkupru ta' materjal
383 
38.31 
Żarmar ta' tifrik
3830 
38.32 
Irkupru ta' materjal magħżul
3830 
39 
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart
39 
39.0 
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart
390 
39.00 
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart
3900 

KOSTRUZZJONI

41 
Kostruzzjoni ta' binjiet
41 
41.1 
Żvilupp ta' proġetti tal-bini
410 
41.10 
Żvilupp ta' proġetti tal-bini
4100 
41.2 
Kostruzzjoni ta' binjiet residenzjali u mhux residenzjali
410 
41.20 
Kostruzzjoni ta' binjiet residenzjali u mhux residenzjali
4100 
42 
Inġinerija ċivili
42 
42.1 
Kostruzzjoni ta' toroq u binarji tal-ferrovija
421 
42.11 
Kostruzzjoni ta' toroq u awtostradi
4210 
42.12 
Kostruzzjoni ta' binarji tal-ferrovija u binarji tal-ferrovija taħt l-art
4210 

Page 12/25  
Top