CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4761 
47.63 
Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4762 
47.64 
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4763 
47.65 
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4764 
47.7 
Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
477 
47.71 
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4771 
47.72 
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4771 
47.73 
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4772 
47.74 
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4772 
47.75 
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4772 
47.76 
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4773 
47.77 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4773 
47.78 
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4773 
47.79 
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
4774 
47.8 
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
478 
47.81 
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
4781 
47.82 
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
4782 
47.89 
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
4789 
47.9 
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
479 
47.91 
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
4791 
47.99 
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
4799 

TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

49 
Sauszemes transports un cauruļvadu transports
49 
49.1 
Pasažieru dzelzceļa transports
491 
49.10 
Pasažieru dzelzceļa transports
4911 
49.2 
Kravu dzelzceļa transports
491 
49.20 
Kravu dzelzceļa transports
4912 
49.3 
Pārējais pasažieru sauszemes transports
492 
49.31 
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
4921 
49.32 
Taksometru pakalpojumi
4922 
49.39 
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
4922 
49.4 
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
492 
49.41 
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
4923 
49.42 
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
4923 
49.5 
Cauruļvadu transports
493 
49.50 
Cauruļvadu transports
4930 
50 
Ūdens transports
50 
50.1 
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
501 
50.10 
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
5011 
50.2 
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
501 

Page 16/25  
Top