CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
502 
50.3 
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.4 
Code: 50.4 
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
5021 
50.30 
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
5022 
50.40 
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
51 
51 
Gaisa transports
511 
51.1 
Pasažieru aviopārvadājumi
5110 
51.10 
Pasažieru aviopārvadājumi
512 
51.2 
Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
5120 
51.21 
Kravu aviopārvadājumi
51.22 
Code: 51.22 
Kosmiskais transports
52 
52 
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
521 
52.1 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
5210 
52.10 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
522 
52.2 
Transporta palīgdarbības
5221 
52.21 
Sauszemes transporta palīgdarbības
5222 
52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
5223 
52.23 
Aviotransporta palīgdarbības
5224 
52.24 
Kravu iekraušana un izkraušana
5229 
52.29 
Pārējās transporta palīgdarbības
53 
53 
Pasta un kurjeru darbība
531 
53.1 
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
5310 
53.10 
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
532 
53.2 
Citas pasta un kurjeru darbības
5320 
53.20 
Citas pasta un kurjeru darbības


IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
55 
55 
Izmitināšana
551 
55.1 
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.2 
Code: 55.2 
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
5510 
55.10 
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.20 
Code: 55.20 
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
552 
55.3 
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
5520 
55.30 
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
559 
55.9 
Pārējo apmešanās vietu darbība
5590 
55.90 
Pārējo apmešanās vietu darbība
56 
56 
Ēdināšanas pakalpojumi
561 
56.1 
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
5610 
56.10 
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
562 
56.2 
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
5621 
56.21 
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma

Page 17/25  
Top