CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
242 
24.41 
Cēlmetālu ražošana
2420 
24.42 
Alumīnija ražošana
2420 
24.43 
Svina, cinka un alvas ražošana
2420 
24.44 
Vara ražošana
2420 
24.45 
Citu krāsaino metālu ražošana
2420 
24.46 
Kodoldegvielas ražošana
2420 
24.5 
Metālu liešana
243 
24.51 
Čuguna liešana
2431 
24.52 
Tērauda liešana
2431 
24.53 
Vieglo metālu liešana
2432 
24.54 
Citu krāsaino metālu liešana
2432 
25 
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
25 
25.1 
Metāla konstrukciju ražošana
251 
25.11 
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
2511 
25.12 
Metāla durvju un logu ražošana
2511 
25.2 
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
251 
25.21 
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
2512 
25.29 
Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
2512 
25.3 
Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
251 
25.30 
Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
2513 
25.4 
Ieroču un munīcijas ražošana
252 
25.40 
Ieroču un munīcijas ražošana
2520 
25.5 
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
259 
25.50 
Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija
2591 
25.6 
Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
259 
25.61 
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
2592 
25.62 
Mehāniskā apstrāde
2592 
25.7 
Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
259 
25.71 
Galda piederumu ražošana
2593 
25.72 
Slēdzeņu un eņģu ražošana
2593 
25.73 
Darbarīku ražošana
2593 
25.9 
Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
259 
25.91 
Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana
2599 
25.92 
Vieglā metāla iepakojuma ražošana
2599 
25.93 
Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
2599 
25.94 
Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana
2599 
25.99 
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
2599 
26 
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
26 
26.1 
Elektronisko komponentu un plašu ražošana
261 

Page 8/25  
Top