CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74 
74.1 
Specializētie projektēšanas darbi
741 
74.10 
Specializētie projektēšanas darbi
7410 
74.2 
Fotopakalpojumi
742 
74.20 
Fotopakalpojumi
7420 
74.3 
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
749 
74.30 
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
7490 
74.9 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
749 
74.90 
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
7490 
75 
Veterinārie pakalpojumi
75 
75.0 
Veterinārie pakalpojumi
750 
75.00 
Veterinārie pakalpojumi
7500 

ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

77 
Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77 
77.1 
Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
771 
77.11 
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7710 
77.12 
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7710 
77.2 
Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
772 
77.21 
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7721 
77.22 
Videoierakstu un disku iznomāšana
7722 
77.29 
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7729 
77.3 
Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
773 
77.31 
Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7730 
77.32 
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7730 
77.33 
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
7730 
77.34 
Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7730 
77.35 
Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7730 
77.39 
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
7730 
77.4 
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
774 
77.40 
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
7740 
78 
Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
78 
78.1 
Nodarbinātības aģentūru darbība
781 
78.10 
Nodarbinātības aģentūru darbība
7810 
78.2 
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
782 
78.20 
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
7820 
78.3 
Pārējo cilvēkresursu vadība
783 
78.30 
Pārējo cilvēkresursu vadība
7830 
79 
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi
79 
79.1 
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
791 
79.11 
Ceļojumu biroju pakalpojumi
7911 

Page 21/25  
Top