CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Motociklu ražošana
3091 
30.92 
Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
3092 
30.99 
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
3099 
31 
Mēbeļu ražošana
31 
31.0 
Mēbeļu ražošana
310 
31.01 
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
3100 
31.02 
Virtuves mēbeļu ražošana
3100 
31.03 
Matraču ražošana
3100 
31.09 
Citu mēbeļu ražošana
3100 
32 
Cita veida ražošana
32 
32.1 
Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana
321 
32.11 
Monētu kalšana
3211 
32.12 
Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3211 
32.13 
Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana
3212 
32.2 
Mūzikas instrumentu ražošana
322 
32.20 
Mūzikas instrumentu ražošana
3220 
32.3 
Sporta preču ražošana
323 
32.30 
Sporta preču ražošana
3230 
32.4 
Spēļu un rotaļlietu ražošana
324 
32.40 
Spēļu un rotaļlietu ražošana
3240 
32.5 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
325 
32.50 
Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
3250 
32.9 
Citur neklasificēta ražošana
329 
32.91 
Slotu un suku ražošana
3290 
32.99 
Citur neklasificēta ražošana
3290 
33 
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
33 
33.1 
Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
331 
33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
3311 
33.12 
Iekārtu remonts
3312 
33.13 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
3313 
33.14 
Elektroierīču remonts
3314 
33.15 
Kuģu un laivu remonts un apkope
3315 
33.16 
Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
3315 
33.17 
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
3315 
33.19 
Citu ierīču remonts
3319 
33.2 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
332 
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
3320 

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

35 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
35 
35.1 
Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
351 

Page 11/25  
Top