CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
2814 
28.2 
Pārējo universālu iekārtu ražošana
281 
28.21 
Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
2815 
28.22 
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
2816 
28.23 
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
2817 
28.24 
Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
2818 
28.25 
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
2819 
28.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
2819 
28.3 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
282 
28.30 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
2821 
28.4 
Darbgaldu ražošana
282 
28.41 
Metālapstrādes darbgaldu ražošana
2822 
28.49 
Cita veida darbgaldu ražošana
2822 
28.9 
Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
282 
28.91 
Mašīnu ražošana metalurģijai
2823 
28.92 
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
2824 
28.93 
Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
2825 
28.94 
Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
2826 
28.95 
Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
2829 
28.96 
Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
2829 
28.99 
Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
2829 
29 
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
29 
29.1 
Automobiļu ražošana
291 
29.10 
Automobiļu ražošana
2910 
29.2 
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
292 
29.20 
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
2920 
29.3 
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
293 
29.31 
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
2930 
29.32 
Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
2930 
30 
Citu transportlīdzekļu ražošana
30 
30.1 
Kuģu un laivu būve
301 
30.11 
Kuģu un peldošo iekārtu būve
3011 
30.12 
Atpūtas un sporta laivu būve
3012 
30.2 
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
302 
30.20 
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
3020 
30.3 
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
303 
30.30 
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
3030 
30.4 
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
304 
30.40 
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
3040 
30.9 
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
309 

Page 10/25  
Top