CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
2610 
26.12 
Elektronisko plašu ražošana
2610 
26.2 
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
262 
26.20 
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
2620 
26.3 
Sakaru iekārtu ražošana
263 
26.30 
Sakaru iekārtu ražošana
2630 
26.4 
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
264 
26.40 
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
2640 
26.5 
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana
265 
26.51 
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
2651 
26.52 
Pulksteņu ražošana
2652 
26.6 
Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
266 
26.60 
Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
2660 
26.7 
Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
267 
26.70 
Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
2670 
26.8 
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
268 
26.80 
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
2680 
27 
Elektrisko iekārtu ražošana
27 
27.1 
Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
271 
27.11 
Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
2710 
27.12 
Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
2710 
27.2 
Galvanisko elementu ražošana
272 
27.20 
Galvanisko elementu ražošana
2720 
27.3 
Vadu un instalāciju ierīču ražošana
273 
27.31 
Optisko šķiedru kabeļu ražošana
2731 
27.32 
Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
2732 
27.33 
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
2733 
27.4 
Apgaismes ierīču ražošana
274 
27.40 
Apgaismes ierīču ražošana
2740 
27.5 
Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
275 
27.51 
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
2750 
27.52 
Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
2750 
27.9 
Citu elektroiekārtu ražošana
279 
27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
2790 
28 
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
28 
28.1 
Universālu mehānismu ražošana
281 
28.11 
Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
2811 
28.12 
Hidraulisko iekārtu ražošana
2812 
28.13 
Sūkņu un kompresoru ražošana
2813 
28.14 
Krānu un ventiļu ražošana
2813 

Page 9/25  
Top