CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Dzīvnieku barības ražošana
108 
10.91 
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
1080 
10.92 
Mājdzīvnieku barības ražošana
1080 
11 
Dzērienu ražošana
11 
11.0 
Dzērienu ražošana
110 
11.01 
Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana
1101 
11.02 
Vīnu ražošana no vīnogām
1102 
11.03 
Sidra un citu augļu vīnu ražošana
1102 
11.04 
Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām
1102 
11.05 
Alus ražošana
1103 
11.06 
Iesala ražošana
1103 
11.07 
Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana
1104 
12 
Tabakas izstrādājumu ražošana
12 
12.0 
Tabakas izstrādājumu ražošana
120 
12.00 
Tabakas izstrādājumu ražošana
1200 
13 
Tekstilizstrādājumu ražošana
13 
13.1 
Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
131 
13.10 
Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
1311 
13.2 
Tekstilmateriālu aušana
131 
13.20 
Tekstilmateriālu aušana
1312 
13.3 
Tekstilmateriālu apdare
131 
13.30 
Tekstilmateriālu apdare
1313 
13.9 
Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
139 
13.91 
Adīto un tamborēto audumu ražošana
1391 
13.92 
Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1392 
13.93 
Paklāju un grīdsegu ražošana
1393 
13.94 
Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
1394 
13.95 
Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
1399 
13.96 
Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
1399 
13.99 
Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
1399 
14 
Apģērbu ražošana
14 
14.1 
Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu
141 
14.11 
Ādas apģērbu ražošana
1410 
14.12 
Darba apģērbu ražošana
1410 
14.13 
Pārējo virsdrēbju ražošana
1410 
14.14 
Apakšveļas ražošana
1410 
14.19 
Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
1410 
14.2 
Kažokādu izstrādājumu ražošana
142 
14.20 
Kažokādu izstrādājumu ražošana
1420 
14.3 
Trikotāžas izstrādājumu ražošana
143 

Page 4/25  
Top