CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Sāls ieguve
0893 
08.99 
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
0899 
09 
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
09 
09.1 
Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
091 
09.10 
Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
0910 
09.9 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
099 
09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
0990 

APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

10 
Pārtikas produktu ražošana
10 
10.1 
Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana
101 
10.11 
Gaļas pārstrāde un konservēšana
1010 
10.12 
Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana
1010 
10.13 
Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
1010 
10.2 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
102 
10.20 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
1020 
10.3 
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
103 
10.31 
Kartupeļu pārstrāde
1030 
10.32 
Augļu un dārzeņu sulas ražošana
1030 
10.39 
Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
1030 
10.4 
Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
104 
10.41 
Eļļu un tauku ražošana
1040 
10.42 
Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
1040 
10.5 
Piena produktu ražošana
105 
10.51 
Piena pārstrāde un siera ražošana
1050 
10.52 
Saldējuma ražošana
1050 
10.6 
Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana
106 
10.61 
Graudu malšanas produktu ražošana
1061 
10.62 
Cietes un cietes produktu ražošana
1062 
10.7 
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
107 
10.71 
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
1071 
10.72 
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
1071 
10.73 
Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana
1074 
10.8 
Citu pārtikas produktu ražošana
107 
10.81 
Cukura ražošana
1072 
10.82 
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana
1073 
10.83 
Tējas un kafijas pārstrāde
1079 
10.84 
Garšvielu un piedevu ražošana
1079 
10.85 
Gatavu ēdienu ražošana
1075 
10.86 
Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana
1079 
10.89 
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
1079 

Page 3/25  
Top