CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Arodbiedrību darbība
9420 
94.9 
Citu organizāciju darbība
949 
94.91 
Reliģisko organizāciju darbība
9491 
94.92 
Politisko organizāciju darbība
9492 
94.99 
Citur neklasificētu organizāciju darbība
9499 
95 
Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
95 
95.1 
Datoru un sakaru iekārtu remonts
951 
95.11 
Datoru un perifēro iekārtu remonts
9511 
95.12 
Sakaru iekārtu remonts
9512 
95.2 
Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
952 
95.21 
Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
9521 
95.22 
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
9522 
95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
9523 
95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
9524 
95.25 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
9529 
95.29 
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
9529 
96 
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
96 
96.0 
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
960 
96.01 
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
9601 
96.02 
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
9602 
96.03 
Apbedīšana un ar to saistītā darbība
9603 
96.04 
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
9609 
96.09 
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
9609 

MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

97 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
97 
97.0 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
970 
97.00 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
9700 
98 
Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
98 
98.1 
Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
981 
98.10 
Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
9810 
98.2 
Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
982 
98.20 
Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
9820 

ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA

99 
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99 
99.0 
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
990 
99.00 
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
9900 

Page 25/25  
Top