CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Tūrisma operatoru pakalpojumi
7912 
79.9 
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
799 
79.90 
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
7990 
80 
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
80 
80.1 
Personiskās drošības darbības
801 
80.10 
Personiskās drošības darbības
8010 
80.2 
Drošības sistēmu pakalpojumi
802 
80.20 
Drošības sistēmu pakalpojumi
8020 
80.3 
Izmeklēšanas darbības
803 
80.30 
Izmeklēšanas darbības
8030 
81 
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
81 
81.1 
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
811 
81.10 
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
8110 
81.2 
Uzkopšanas darbības
812 
81.21 
Vispārēja ēku tīrīšana
8121 
81.22 
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
8129 
81.29 
Cita veida tīrīšanas darbības
8129 
81.3 
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
813 
81.30 
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
8130 
82 
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
82 
82.1 
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
821 
82.11 
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
8211 
82.19 
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
8219 
82.2 
Informācijas zvanu centru darbība
822 
82.20 
Informācijas zvanu centru darbība
8220 
82.3 
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
823 
82.30 
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
8230 
82.9 
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
829 
82.91 
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
8291 
82.92 
Iepakošanas pakalpojumi
8292 
82.99 
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
8299 

VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

84 
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
84 
84.1 
Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika
841 
84.11 
Vispārējo valsts dienestu darbība
8411 
84.12 
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
8412 
84.13 
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
8413 
84.2 
Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā
842 
84.21 
Ārlietas
8421 
84.22 
Aizsardzība
8422 

Page 22/25  
Top