CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
5012 
50.3 
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
502 
50.30 
Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
5021 
50.4 
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
502 
50.40 
Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
5022 
51 
Gaisa transports
51 
51.1 
Pasažieru aviopārvadājumi
511 
51.10 
Pasažieru aviopārvadājumi
5110 
51.2 
Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
512 
51.21 
Kravu aviopārvadājumi
5120 
51.22 
Kosmiskais transports
5120 
52 
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
52 
52.1 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
521 
52.10 
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
5210 
52.2 
Transporta palīgdarbības
522 
52.21 
Sauszemes transporta palīgdarbības
5221 
52.22 
Ūdens transporta palīgdarbības
5222 
52.23 
Aviotransporta palīgdarbības
5223 
52.24 
Kravu iekraušana un izkraušana
5224 
52.29 
Pārējās transporta palīgdarbības
5229 
53 
Pasta un kurjeru darbība
53 
53.1 
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
531 
53.10 
Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
5310 
53.2 
Citas pasta un kurjeru darbības
532 
53.20 
Citas pasta un kurjeru darbības
5320 

IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

55 
Izmitināšana
55 
55.1 
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
551 
55.10 
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
5510 
55.2 
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
551 
55.20 
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
5510 
55.3 
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
552 
55.30 
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
5520 
55.9 
Pārējo apmešanās vietu darbība
559 
55.90 
Pārējo apmešanās vietu darbība
5590 
56 
Ēdināšanas pakalpojumi
56 
56.1 
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
561 
56.10 
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
5610 
56.2 
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
562 
56.21 
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
5621 

Page 17/25  
Top