CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
4659 
46.65 
Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība
4659 
46.66 
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
4659 
46.69 
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
4659 
46.7 
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
466 
46.71 
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
4661 
46.72 
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
4662 
46.73 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
4663 
46.74 
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
4663 
46.75 
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība
4669 
46.76 
Starpproduktu vairumtirdzniecība
4669 
46.77 
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
4669 
46.9 
Nespecializētā vairumtirdzniecība
469 
46.90 
Nespecializētā vairumtirdzniecība
4690 
47 
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
47 
47.1 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
471 
47.11 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
4711 
47.19 
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
4719 
47.2 
Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
472 
47.21 
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4721 
47.22 
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4721 
47.23 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4721 
47.24 
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4721 
47.25 
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4722 
47.26 
Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4723 
47.29 
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4721 
47.3 
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
473 
47.30 
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
4730 
47.4 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
474 
47.41 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4741 
47.42 
Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4741 
47.43 
Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4742 
47.5 
Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
475 
47.51 
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4751 
47.52 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4752 
47.53 
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4753 
47.54 
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4759 
47.59 
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4759 
47.6 
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
476 
47.61 
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
4761 

Page 15/25  
Top