CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Tiltu un tuneļu būvniecība
4210 
42.2 
Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība
422 
42.21 
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
4220 
42.22 
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
4220 
42.9 
Pārējā inženierbūvniecība
429 
42.91 
Hidrotehnisko objektu būvniecība
4290 
42.99 
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
4290 
43 
Specializētie būvdarbi
43 
43.1 
Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
431 
43.11 
Ēku nojaukšana
4311 
43.12 
Būvlaukuma sagatavošana
4312 
43.13 
Pētniecisko urbumu veikšana
4312 
43.2 
Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
432 
43.21 
Elektroinstalācijas ierīkošana
4321 
43.22 
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
4322 
43.29 
Citu inženiersistēmu montāža
4329 
43.3 
Būvdarbu pabeigšana
433 
43.31 
Apmetēju darbi
4330 
43.32 
Galdnieku darbi
4330 
43.33 
Grīdas un sienu apdare
4330 
43.34 
Krāsotāju un stiklinieku darbi
4330 
43.39 
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
4330 
43.9 
Citi specializētie būvdarbi
439 
43.91 
Jumta seguma uzklāšana
4390 
43.99 
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi
4390 

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

45 
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
45 
45.1 
Automobiļu pārdošana
451 
45.11 
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana
4510 
45.19 
Citu automobiļu pārdošana
4510 
45.2 
Automobiļu apkope un remonts
452 
45.20 
Automobiļu apkope un remonts
4520 
45.3 
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
453 
45.31 
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
4530 
45.32 
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība
4530 
45.4 
Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
454 
45.40 
Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
4540 
46 
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
46 
46.1 
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
461 
46.11 
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
4610 

Page 13/25  
Top